Sekretessinformation

BAYER är medveten om att säkerheten rörande dina personuppgifter vid användning av denna webbplats är viktig och vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Därför vill vi informera om hur dessa hanteras, vilka uppgifter vi sparar och vilka vi kasserar. Med denna information vill vi informera dig om våra säkerhetsåtgärder.

Insamling av data

Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter under förutsättning att det inte är nödvändigt för att kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du beställt. När du använder vår webbplats lagrar vi av olika säkerhetsskäl data i våra servrar. Denna information kan innefatta namnet på din internetleverantör, den webbplats som du använde för att länka till vår webbplats, de webbplatser som du besöker från vår webbplats och din IP- adress. Information skulle möjligen kunna användas för att identifiera dig men vi använder den inte på det sättet. Det förekommer att vi använder informationen för statistiska ändamål men enskilda användare är anonyma och identifieras ej. I de fall när personuppgifter lämnas till andra för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du beställt eller av andra skäl som du godkänt, använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska metoder för att försäkra oss om att tillämpliga personuppgiftsbestämmelser följs.

Insamling och bearbetning av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in genom webbplatsen är Bayer AB, org.nr. 556051-3870, Box 606, 169 26 Solna, +46-(0)8-580 223 00. Vi följer svenska personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och övriga tillämpliga regelverk vid behandling och bearbetning av personuppgifter. Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar om beställt material eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte.

Databasen och dess innehåll blir kvar hos oss eller hos dem som bearbetar data på vårt uppdrag samt i våra servrar. Dina personuppgifter vidarebefordras inte av oss eller våra representanter för användning av tredje part i någon form, såvida vi inte fått din tillåtelse eller är skyldiga att göra det enligt lag.

Vi behåller kontrollen över och ansvaret för användningen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vissa uppgifter kan komma att lagras eller bearbetas i datorer i jurisdiktioner utanför EU och EES-området, vars föreskrifter om personuppgifter kan skilja sig från den svenska regleringen. I sådana fall ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att försäkra oss om att de som bearbetar data i det landet upprätthåller ett personuppgiftsskydd som är likvärdigt med det som finns i Sverige.

Hävningsrätt m.m.

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Skicka bara i sådant fall ett e-postmeddelande till Bayer AB enligt nedanstående kontaktuppgifter. Du har även rätt att få kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Användning av cookies:

Cookies är små textfiler som lagras i besökarens lokala webbläsarcache. Denna webbplats använder cookies som gör det möjligt att identifiera besökarens webbläsare för att optimera hemsidan och förenkla användningen. Data som samlats in via cookies kommer inte att användas för att fastställa besökarens identitet på webbplatsen. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera dessa cookies automatiskt.

Du kan avaktivera lagring av cookies eller ställa in din webbläsare så att den meddelar dig innan en cookie lagras i din dator.

Cookies som används på denna webbsida

Namn

Livslängd

Syfte

PHPSESSID

1 hour

PHP data storage identifier, set when using PHP session() method

UniqueID

6 months

The anonymous identification of a visit for statistical analysis in order to optimize the website. No personal data is collected.

WHGACE

1 day

Load balancer cookie to ensure correct website behaviour

acceptedcookie

1000000 days

This contains that the user has accapeted or not the cookie warning.

Säkerhet

BAYER använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga. Alla personuppgifter som du lämnar till BAYER kommer att krypteras för att förhindra att de missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsrutiner revideras fortlöpande och baseras på den senaste tekniska utvecklingen.

Kontakt

Om du har några problem, frågor eller förslag, är du välkommen att kontakta oss


Personuppgiftsombud (Company Data Privacy Manager) för Bayer AB

Bayer AB
Personuppgiftsombud
Gustav III:s Boulevard 56
Box 606
SE-169 26 Solna
Telefon: +46 8 580 223 00

Head of Data Privacy

Eva Gardyan-Eisenlohr
Phone: +49 (0) 30 468 16924
E-mail

Den ständiga utvecklingen av Internet kan också kräva att innehållet i dessa villkor ändras. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar vid behov.

 

Uppdaterad: 2017. 02. 17. Copyright © Bayer AB