Imprint

Ansvarig utgivare:

Bayer AB
Division Consumer Health

Box 606

169 26 Solna

Sverige

Telefon: +46 8 580 223 00


E-post

Tack! ditt meddelande har skickats.

 

Registreringsnummer 556051-3870

Samtliga rättigheter tillhör Bayer AB och dess koncernbolag

Uppdaterad: 2016. 04. 29. Copyright © Bayer AB