Imprint

Ansvarig utgivare:

Bayer AB
Division Consumer Health

Box 606

169 26 Solna

Sverige

Telefon: +46 8 580 223 00


E-post


 

Registreringsnummer 556051-3870

Samtliga rättigheter tillhör Bayer AB och dess koncernbolag

2017. 02. 16. Copyright © Bayer AS