Imprint

Ansvarlig utgiver:
Bayer AS
Division Animal Health
Postboks 193
NO – 1325 Lysaker
Norge
Telefon: + 47 23 13 05 00
E-post

Takk! Din melding er sendt.

Registrert kontor: Drammensveien 288, 0283 Oslo
Org.nr: 911268647

Copyright © Bayer AS og Bayerkonsernet
Avbildede personer på nettsiden er modeller.

2016. 09. 22. Copyright © Bayer AS