Almennir notkunarskilmálar

Eftirfarandi skilmálar eiga við um aðgang að þessum vefsíðum og notkun þeirra. Þú skalt ekki nota vefsíðurnar ef þú getur ekki fallist á notkunarskilmálana. Vefsíðurnar eru settar upp og reknar af Bayer AB (hér eftir nefnt BAYER). Fyrirtækið áskilur sér rétt til að loka vefsíðunum hvenær sem er eða breyta þeim, notkunarskilmálunum eða upplýsingum um persónuvernd að hluta eða í heild. Vinsamlega athugið að fyrirtækið getur gert slíkar breytingar ef það telur tilefni til, án þess að tilkynna um það fyrirfram. Því eru notendur beðnir að lesa þessa notkunarskilmála í hvert skipti sem vefsíðurnar eru skoðaðar og veita athygli hugsanlegum breytingum og viðbótum.
 

Skilmálar fyrir notkun vefsíðnanna og innihalds þeirra

Allar upplýsingar, gögn og myndir sem birtast á þessum vefsíðum eru í eign eða undir yfirráðum BAYER. Notkun efnisins er háð því að höfundarréttar sé getið á viðeigandi hátt á öllum skjölum, að upplýsingarnar séu eingöngu nýttar til einkanota, þ.e. ekki í viðskiptalegum tilgangi, að upplýsingunum sé ekki breytt og að myndir af vefsíðunum séu eingöngu notaðar ásamt þeim texta sem fylgir þeim
 

Vörumerki og höfundarréttur

Öll vörumerki á vefsíðunum eru eign BAYER nema annað sé tekið fram eða augljóst sé að þau séu eign annarra. Óviðkomandi notkun þessara vörumerkja eða annars efnis er stranglega bönnuð og getur falið í sér brot á höfundarrétti, vörumerkjarétti eða öðrum óefnislegum réttindum.
 

Takmörkun ábyrgðar

BAYER hefur af kostgæfni dregið saman upplýsingarnar á vefsíðunum úr heimildum innan og utan fyrirtækisins, í samræmi við gildandi reglur. Fyrirtækið leitast ávallt við að bæta við upplýsingarnar og uppfæra þær. Tilgangurinn með upplýsingunum á vefsíðunum er eingöngu að kynna BAYER ásamt vörum og þjónustu fyrirtækisins. Ekki er tekin ábyrgð á því að upplýsingarnar séu réttar. Einkum er vakin athygli á því að mismunandi getur verið hve vel upplýsingarnar eiga við í hverju tilviki. Því er ráðlagt að notendur sannreyni upplýsingarnar á vefsíðunum áður en þeir nýta sér þær. Þó ráðleggingar séu veittar á vefsíðunum felur það ekki í sér að notendur þurfi ekki að sannreyna upplýsingarnar frekar, einkum upplýsingar um öryggi og tæknilegar lýsingar, auk þess hve vel þetta á við fyrirhugaða notkun og tilgang hennar. Vinsamlega hafið samband við fyrirtækið ef frekari ráðlegginga eða upplýsinga er óskað um vörur þess eða þjónustu.
 
Notendur vefsíðnanna eru hér með upplýstir um að þeir nota þær og innihald þeirra á eigin ábyrgð. Hvorki BAYER né aðrir aðilar sem koma að samningu eða framleiðslu innihalds vefsíðnanna eða aðlögunar þess að notkun á vefsíðum eru ábyrg fyrir skaða sem getur hlotist af aðgangi eða skorti á aðgangi að vefsíðunum, notkun eða rangri notkun vefsíðnanna eða af því að treysta upplýsingunum á vefsíðunum.
 

Aðrar vefsíður/tenglar

Þessar vefsíður geta innihaldið tengla/tilvísanir í vefsíður annarra fyrirtækja eða stofnana. BAYER hefur ekki samþykkt innihald þeirra vefsíðna og getur ekki haft áhrif á það. BAYER tekur heldur hvorki ábyrgð á aðgengi að þessum vefsíðum eða innihaldi þeirra, né skaða sem hlotist getur af notkun á innihaldi þeirra, hvert sem form þess kann að vera. Tenglar á vefsíður annarra eru til þægindaauka fyrir notendur þesasra vefsíðna. Notendur nota aðrar vefsíður á eigin ábyrgð. Val á tenglum takmarkar ekki á nokkurn hátt aðgengi notenda að þeim síðum sem tenglarnir vísa á.
 

Veittar upplýsingar

Notendur vefsíðnanna taka fulla ábyrgð á þeim upplýsingum sem þeir veita BAYER og að veiting upplýsinganna feli ekki í sér brot á réttindum þriðja aðila. Að því tilskildu að upplýsingarnar séu ekki persónugreinanlegar gefa notendur hér með BAYER leyfi til að geyma slíkar upplýsingar og nýta þær til vinnslu tölfræðiupplýsinga eða í öðrum tilteknum viðskiptalegum tilgangi. Einkum hefur BAYER leyfi til að nýta upplýsingarnar til að koam á framfæri hugmyndum, uppfinningum, teikningum, tæknilegum atriðum og sérfræðiþjónustu, óháð markmiði, t.d. til þróunar, framleiðslu og/eða markaðssetningar vöru eða þjónustu, og til að miðla slíkum upplýsingum og gera þær aðgengilegar fyrir þriðja aðila, án takmarkana. Frekari upplýsingar um stefnu fyrirtækisins varðandi persónugreinanlegar upplýsingar er að finna í kaflanum um persónuvernd.
 

Notendur í öðrum löndum

Vefsíðurnar eru reknar og uppfærðar af Bayer AB, Solna, Svíþjóð. Þær eru eingöngu ætlaðar til notkunar í Svíþjóð. BAYER tekur enga ábyrgð á að upplýsingarnar á þessum vefsíðum henti til notkunar í öðrum löndum eða að vörur eða þjónusta séu aðgengilegar í sömu útgáfu eða stærð eða með sömu skilmálum um allan heim. Notendur utan Svíþjóðar sem fara á þessar vefsíður og hlaða niður innihaldi þeirra þurfa að vera meðvitaðir um að það er á þeirra ábyrgð að sjá til þess að athæfi þeirra sé í samræmi við gildandi lög og reglur þar sem þeir eru staddir. Vörur sem nefndar eru á vefsíðunum gætu verið tiltækar í mismunandi pakkningum, mismunandi pakkningastærðum, með mismunandi áletrunum eða mismunandi merkingum, eftir löndum.
 

Vefsíður með innskráningu: Notandaaðgangur

Vinsamlega athugið að hverjum notanda er skylt að vernda notendaaðgang sinn fyrir óviðkomandi notkun annarra og sjá til þess að aðrir geti ekki notað hann án leyfis notandans.
 
Notendur verða að tilkynna BAYER tafarlaust ef þeir verða varir við að öryggisreglur hafi verið brotnar með tilliti til upplýsinga á vefsíðum BAYER, eða ef óviðkomandi aðilar hafa notað innskráningarupplýsingar þeirra eða vísbendingar eru um að slík notkun sé hugsanleg.
Last updated: 2017. 01. 13. Copyright Bayer AB